Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do maszyni urządzeń ogrodniczych oraz usługa serwisowa dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie wramach projektu SZANSA-Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej wMikołowieNumer ogłoszenia: 89600 - 2014; data zamieszczenia: 17.03.2014