ZUK KC 2/2014 Wynajem maszyn i urządzeń

CZĘŚĆ I Wynajem i świadczenie usług koparko - ładowarką wraz z obsługą operatorską, przy wykonywaniu prac związanych z bieżącym remontem dróg, chodników, parkingów gminy Mikołów

CZĘŚĆ II Wynajem i świadczenie usług minikoparką wraz z obsługą operatorską, przy wykonywaniu wykopów na Cmentarzach Komunalnych przy ul. Jesionowa oraz ul. Porazińskiej w Mikołowie