MOPS PN-6/2014/UE Usługa poradnictwa i wsparcia indywidualnego świadczonego dla uczestników projektu systemowego Zakontraktuj swoją przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską ze środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego.

Numer ogłoszenia: 85284 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.2014