CIS PN-3/2014/UE Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń ogrodniczych oraz usługa serwisowa dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu SZANSA-Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

Numer ogłoszenia: 81908 - 2014; data zamieszczenia: 11.03.2014