Opracowanie, wydrukowanie oraz dostarczenie materiałów promocyjnych oraz przeprowadzenie działań promocyjnych (opracowanie redakcyjne i graficzne, przygotowanie do druku, druk itp.) w ramach projektu systemowego pt. Zakontraktuj swoją przyszłość : dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie

Numer ogłoszenia: 10281 - 2014; data zamieszczenia: 16.01.2014