Dostarczenie pomocy dydaktycznych, sprzętu, materiałów oraz dostosowanie i prowadzenie strony internetowej projektu dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu SZANSA-Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie.

Numer ogłoszenia: 487962 - 2013; data zamieszczenia: 27.11.2013