ZGL Wyposażenie w zastawy stołowe, sztućce i szkło użytkowebudynku wielofunkcyjnego w Borowej Wsi