Dostawa szafy biurowej wraz z nadstawką na potrzeby realizacji projektu pn. „Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II”.

            Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowę zawarto 27.12.2012 z oferentem KJK MEBLE Sp. z o.o., Katowice, ul. Bp. H. Bednorza 2a-6