Dostawa oprogramowania systemowego oraz narzędziowego dedykowanegodla serwera w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie