Uchwała RIO Nr 4200/V/221/2017 z dnia 14.12.2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mikołowa projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028