Uchwała RIO Nr 4200/V/220/2017 z dnia 14.12.2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 4.812.944,00 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Miasta Mikołów