Uchwała RIO Nr 4200/V/219/2017 z dnia 14.12.2017 roku w sprawie opinii o przedlożonym przez Burmistrza Mikołowa projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi