Uchwała RIO Nr 4200/V/108/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Miasto Mikołów obligacji komunalnych w łącznej wysokości 10.000.000 zł.