Uchwała RIO nr 4200/V/186/2016 z dnia 7.12.2016 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mikołowa projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok

Uchwała RIO nr 4200/V/187/2016 z dnia 7.12.2016 w sprawie opinii o możliwośco sfinansowania deficytu w wysoskości 3.451.752,00 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Miasta Mikołów.

Uchwała RIO nr 4200/V/188/2016 z dnia 7.12.2016 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mikołowa projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028