Uchwała RIO nr  4200/V/144/2015 z dnia 30.09.2015 w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Mikołowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.