Obwieszczenie  NR DKT-7630-3/2016 Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 15 maja 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Mikołówa przeprowadzonych w dniu 15 maja 2016r.