Obwieszczenie Burmistrza Mikołowa  dnia 14 kwietnia 2016 roku o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w okręgu wyborczym nr 21 Mikołowie