Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej  w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów qyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Mikołowie zarządzonych na dzień 15 maja 2016 r.