Obwieszczenie Burmistrza Mikołowa z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie informacji o okręgu wyborczym, jego numerze i granicach, liczbie radnych wybieranych w tym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołowie