Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających di Rady Miejskiej Mikołowa w okręgu wyborczym nr 21 zarządzonych na dzień 15 maja 2016r.