ZARZĄDZENIE NR 63/16 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 24 lutego 2016 r.w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Mikołowa w okręgu wyborczym nr 21