OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA z dnia 01 września 2011 roku

 

Na podstawie art. 15 i 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XLV/910/2010 z dnia 27 kwietnia 2010r., uchwały nr X/182/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2011r., w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 162, poz. 978)  podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w dniu 09 pażdziernika 2011 roku (plik w załączeniu)