1. „Zainstalowanie linii produkcyjnej ładunków klejowych na terenie zakładu produkcyjnego DSI Schaum Chemie Sp. z o.o. w Mikołowie przy ul. Podleskiej 72”

2. Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3 Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. M. Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie

3. „Budowa rurociągu tranzytowego ścieków z oczyszczalni Orzesze – Śródmieście do oczyszczalni w Orzeszu – Zawiści, wraz z budową tłoczni ścieków i rozbiórką wybranych obiektów na oczyszczalni Śródmieście

4. Budowa budynku hali magazynowej, okręgowej stacji kontroli pojazdów  z częścią socjalno – biurową, myjni samochodów ciężarowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mikołowie przy ul. Gliwickiej