1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia Hala magazynowo - produkcyjna HM-5

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia Zmiana sposobu użytkowania hali garażowej z obiektami towarzyszącymi – na halę rozbiórki pojazdów w obrębie eksploatowanej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

3. Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia Zakup środków trwałych w postaci: zestawu śrutowniczo-lakierniczego z możliwością cynkowania, systemu dozującego piankę poliuretanową, gilotyny, prasy krawędziowej, oświetlenia hali oraz plotera kolorowego

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zadaszenie technologiczne rozładunku towarów – rozbudowa hali HM-1

5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Pomieszczenie techniczne – rozbudowa hali HM-1

6. Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowana na działkach nr 1606/215, 229/28, 226/27 obręb Śmiłowice, gmina Mikołów

7. Przeniesienie i modernizacja linii produkcji kadzi, eksploatowanej przez Schnider Electric Energy Poland Sp. z o.o. w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 52

8. Budowa lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych na terenie zakładu Lumatech Lucjan Wieiner w Mikołowie przy ul. Reymonta 12

9. Budowa farmy fotowoltaicznej (małych pól o mocy do 100 kWp) wraz z niezbedna infrastrukturą na działkach nr 1606/215, 229/28, 226/27, obręb Śmiłowice, gmina Mikołów, powiat mikołowski, woj. śląskie

10. Budowa i przebudowa budynków produkcyjno – magazynowych z zapleczem biurowo - socjalnym na terenie firmy DSI Schaum Chemie Sp. z o.o. W Mikołowie przy ul. Podleskiej 72

11. Zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali magazynowej na halę produkcyjną poprzez posadowienie instalacji do nakładania powłok ochronnych metali (cynkowanie ogniowe) w Mikołowie przy ul. Jasnej, na działce o nr 1176/30, obręb ewidencyjny: 0029 Mikołów”

12. „Instalacja węzła wytwarzania produktu pn.: „BioCarbohumus” o wydajności do 200 tys. Mg/rok na terenie Zakładu Przeróbczego Z-12 „Haldex – Panewniki”

13. Rozbudowa  i przebudowa istniejących obiektów, zlokalizowanych w Mikołowie, przy ul. Rybnickiej na działkach nr: 494/14, 495/14

14. Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie nakazania posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania – art. 26 ustawy o odpadach


 

 

 

 

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia

Hala magazynowo - produkcyjna HM-5