Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku biurowo-produkcyjnego P.P.H. Varia w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury

Przebudowa – remont (wymiana) istniejącego słupa nr 20 linii 110kV relacji Halemba-Łaziska zlokalizowanego na działce 1.11 celem dostosowania przedmiotowej linii napowietrznej do pracy w zakładanej temperaturze +80OC

Uruchomienie urządzenia w postaci kabiny lakierniczej wraz z nagrzewnicą na terenie firmy Hydac Sp. z o.o. w Mikołowie przy ul. Reymonta

Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów, zlokalizowanych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej na działkach nr 494/14  i 495

 Zabudowa zespołów urządzenia elektrotermicznego z piecami indukcyjnymi 2xPIT-500s/Żl/St

 Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na serwissamochodowy układu jezdnego i wydechowego orazserwisu ogumienia

Obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Panewniki