1. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Przetwarzanie odpadów z węglików spiekanych.
  2. Przebudowa istniejących rowów odwadniających na terenie sołectwa Borowa Wieś położonych na odcinku od zalewiska WN57/00 (w rejonie ulicy Piaskowej) do cieku Promna.
  3. Przebudowa istniejących rowów odwadniających na terenie sołectwa Borowa Wieś położonych na południe od ul. Gliwickiej (wzdłuż ulic: Równoległa, Dąbrowa i Gołębia) do cieku Promna
  4. Przebudowa skrzyżowania ulic Gliwickiej (DK44), Łącznej (DW927) i Reta Śmiłowicka
  5. Innowacyjna technologia produkcji folii i płyt na bazie uzyskanego reglanulatu - budowa stalowej hali magazynowej
  6. Budowa lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65
  7. Zmiana sposobu użytkowania hali garażowej z obiektami towarzyszącymi – na halę rozbiórki pojazdów w obrębie eksploatowanej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
  8. Zakup środków trwałych w postaci: zestawu śrutowniczo-lakierniczego z możliwością cynkowania, systemu dozującego piankę poliuretanową, gilotyny, prasy krawędziowej, oświetlenia hali oraz plotera kolorowego
  9. Budowa lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych naterenie zakładu Lumatech Lucjan Wiener w Mikołowie przy ul.Reymonta 12.
  10. Instalacja węzła wytwarzania produktu pn.: „BioCarbohumus” o wydajności do 200 tys. Mg/rok na terenie Zakładu Przeróbczego Z-12 „Haldex – Panewniki”. Lokalizacja:43-190 Mikołów, ul. Kościuszki 20