Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachzgody na realizację przedsięwzięcia Punkt Skupu złomu i innych odpadów.