Przebudowa - remont (wymiana) istniejącego słupa nr 20 linii 110kV relacji Halemba-Łaziska zlokalizowanego na działce 1.11 celem dostosowania przedmiotowej linii napowietrznej do pracy w zakładanej temperaturze +80OC

Zabudowa zespołów urządzenia elektrotermicznego z piecami indukcyjnymi 2xPIT-500s/Żl/St

Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów, zlokalizowanych w Mikołowie, przy ul. Rybnickiej na działkach nr: 494/14; 495/14

Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na serwis samochodowy układu jezdnego i wydechowego oraz
serwisu ogumienia

Obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Panewniki

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku biurowoprodukcyjnegoP.P.H. Varia w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury

Warsztat mechaniczno - blacharski, naprawa i wymiana opon

Uzyskiwanie granulatu z tworzyw sztucznych