1. Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - etap II

2. Zmiana technologii produkcji w istniejącej hali produkcyjnej napotrzeby firmy Sylingen Polska Sp. z o.o. Zajmującej się produkcjąpolegającą na brykietowaniu i konfekcjonowaniu żelazostopów

3. Modernizacja układu wodno - mułowego Zakładu Przeróbczego HALDEX - PANEWNIKI

4. Zbieranie i transport odpadów oraz  odzysk folii i tworzyw sztucznych

5.  Budowa serwisu wymiany opon samochodowych

6. Przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych w instalacji zlokalizowanej w Mikołowie przy ul. Towarowej 11

7. „Rozbudowa istniejącego Zakładu Przeróbczego „Haldex -Panewniki” w Mikołowie przy ul. Kościuszki 200”

8. Projekt przebudowy mostu oraz kładki dla pieszych nad potokiem Jamna  w ciągu ul. Katowickiej w Mikołowie