Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Mikołów

Od dnia 01.01.2018 r. podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy Mikołów samodzielnie dokonują aktualizacji danych w zakresie określonym w art.28 ust.5 pkt.1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 za pomocą systemu teleinformatycznego. W związku z tym aktualny rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie gminy Mikołów dostępny jest na stronie:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

Należy wybrać:  województwo  śląskie/ powiat: mikołowski/ gmina: Mikołów