Uchwała nr XXV/568/2016 z dnia 16.12.2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi w zakresie zamówień publicznych, dla jednostek organizacyjnych Gminy Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę XXXIII/663/2017 z dnia 29.08.2017 r.

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr IV/43/2019 z dnia 22.01.2019 r.