Uchwała nr XXV/557/2016 z dnia 16.12.2016 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu w 2017 r.