Uchwała nr XXV/553/2016 z dnia 16.12.2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok