Uchwała nr XXIV/545/2016 z dnia 22.11.2016 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej