Uchwała nr XXIV/532/2016 z dnia 22.11.2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok