Uchwała nr XXIII/522/2016 z dnia 25.10.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok