Uchwała nr XXIII/516/2016 z dnia 25.10.2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2025