Uchwała nr XXII/509/2016 z dnia 27.09.2016 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Mikołowie przy Placu 750 - Lecia