Uchwała nr XXI/502/2016 z dnia 30.08.2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Mikołów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Mikołów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXVII/594/2017 z dnia 21.03.2017 r.