Uchwała nr XXI/492/2016 z dnia 30.08.2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. M. Dzieńdziela w Mikołowie, stanowiącej własność Gminy Mikołów