Uchwała nr XX/482/2016 z dnia 28.06.2016 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji nr 8 Rewizyjnej Rady Miejskiej Mikołowa