Uchwała nr XX/468/2016 z dnia 28.06.2016 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXXVIII/735/2018 z dnia 23.01.2018 r.