Uchwała nr XX/466/2016 z dnia 28.06.2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok