Uchwała nr XIX/463/2016 z dnia 24.05.2016 w sprawie skargi na działania Burmistrza Mikołowa