Uchwała nr XIX/459/2016 z dnia 24.05.2016 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w rejonie ul. 22 Lipca w Mikołowie

Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr V/52/2019 z dnia 5.02.2019 r.