Uchwała nr XIX/455/2016 z dnia 24.05.2016 w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnych