Uchwała nr XIX/452/2016 z dnia 24.05.2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2025