Uchwała nr XIX/451/2016 z dnia 24.05.2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok