Uchwała nr XVIII/431/2016 z dnia 26.04.2016 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mikołowie w rejonie ul. Wrzosowej