Uchwała nr XVII/421/2016 z dnia 15.03.2016 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze instytucji kultury

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr LVII/558/2022 z dnia 21.06.2022 r.